01/12/2023

2023-yilning yanvar-oktabr oylarida Namangan viloyatida sanoat korxonalari tomonidan 634,8 mlrd. so‘mlik ichimliklar ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2022- yilning mos davriga nisbatan 169,3 mlrd. so‘mga ko‘paygan. Viloyat bo'yicha jami sanoat ishlab chiqarish hajmida ichimliklar ishlab chiqarish sanoatining ulushi 3,8 % ni tashkil etgan.