01/12/2023

2023-yilning yanvar-oktabr oylarida to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 4 trln. 287,3 mlrd. so‘mni tashkil etdi. Fizik hajm indeksi 103,7 % ga teng bo‘lib, viloyat bo‘yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi ulushi 25,4 % ni tashkil etgan.