01/12/2023

2023- yilning yanvar-sentabrida YAHM deflyatori indeksi 2022- yilning yanvar-sentabridagi narxlarga nisbatan 110,6 foizni tashkil etdi. YAHM deflyatori indeksining eng yuqori ko’rsatkichlari xizmatlar sohasida 114,0 % va qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida– 111,9 % qayd etildi..