01/12/2023

2023-yilning yanvar-oktabr oylarida Namangan viloyati boʻyicha 5 789,8 mlrd. soʻmlik nodavlat mulkchiligidagi tashkilotlar tomonidan qurilish ishlari bajarildi.

Ularning tarkibida bino va inshootlar qurilish ishlarining  jamiga nisbatan ulushi – 73,1 %ni, fuqarolik obyektlari qurilish  ishlari  ulushi – 9,5 %ni va ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari ulushi – 17,4 %ni tashkil etdi.