01/12/2023

2023-yilning yanvar-oktabr oylarida viloyatimiz importi tarkibida sanoat mahsulotlari tovarlari hajmi 228,3 mln. AQSH dollarini tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 11,9 % ga kamaydi hamda importning umumiy hajmidagi ulushi 33,9 % ga yetdi.