04/12/2023

2023-yilning yanvar-sentabr oylarida Yangiqo‘rg‘on tumanida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan tirik vaznda 18,8 ming tonna go‘sht ishlab chiqarildi. Bu ko'rsatkich 2022-yilning yanvar-sentabr oylariga nisbatan 4,6 % ga ko‘paygan. Viloyat bo'yicha go‘sht ishlab chiqarish hajmida mazkur hududning qo'shgan hissasi 13,4 %ga to'g'ri kelmoqda.