04/12/2023

2023- yilning yanvar-oktabr oylarida Namangan viloyatida savdo sohasidagi xizmatlar hajmi 4 trln 495,1 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

O‘sish sur’ati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 108,7 %ga yetdi. O‘tgan davrida chakana savdoning ulushi savdo xizmatlari umumiy hajmining deyarli to‘rtdan uch qismini, ya’ni 77,0 % ni tashkil etdi.