04/12/2023

2023- yilning yanvar-sentabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan 4,9 trln. so'mlik qurilish ishlari bajarilgan bo'lib, 2018-yilning mos davriga nisbatan 3,4 trln. so'mga ko'paygan.