06/12/2023

2023-yil 1-oktabr holatiga viloyatimizda otlarning umumiy bosh soni 7 028 boshga yetib, 2022- yilning mos davri bilan solishtirilganda, barcha toifadagi xo‘jaliklarda otlar bosh soni - 172 taga (2,5 %) ko‘paydi. Otlarning asosiy qismi 6 117 bosh yoki umumiy bosh sonining 87,0 %i dehqon (shaxsiy yordamchi) xoʻjaliklarida qayd etildi. 

10_15-ustiga-ichiga