12/02/2024

Viloyatda 2023- yilning yanvar-dekabr oylarida yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) soni 4 778 tani tashkil etib, ularning yanvar-dekabr oylarida yillar kesimidagi dinamikasi quyidagi ko‘rinishda aks etdi:

  • 2019- yilda – 5 674 tа
  • 2020- yilda – 6 345 tа
  • 2021- yilda – 6 687 ta
  • 2022- yilda – 5 774 ta
  • 2023- yilda – 4 778 ta