12/02/2024

2023- yilning yanvar-dekabr oylarida Yangiqo‘rg‘on tumanida 911,1 mlrd. so‘mlik bozor xizmatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘sish sur’ati 2022- yilning mos davriga nisbatan 110,3 %ni tashkil etgan. Xizmatlar hajmida yuqori ulushni savdo va transport xizmatlari egallagan. Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlar hajmi 3 million 883,7 ming so'mdan to'g'ri kelmoqda.