12/02/2024

2023-yilning yanvar-dekabr oylarida Chortoq tumanida 493,0 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, o'sish sur'ati 2022-yilning mos davriga nisbatan 108,3 %ni tashkil etgan. Ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining 100 %i kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to'g'ri keladi. Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi esa 2 318,7 ming so‘mni tashkil etgan.