16/02/2024

2023- yilning yanvar-dekabr oylarida Namangan viloyatida jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 618,7 mlrd. so‘mni tashkil etdi. Qurilish ishlari 2022- yilning mos davriga nisbatan 103,8 % ni tashkil etib, jami qurilish ishlari hajmidagi ulushi 2022- yildagi ko‘rsatkich darajasidan 0,5 % punktga kamayib 8,3 % ni tashkil etdi.