16/02/2024

2024- yil 1- yanvar holatiga faoliyat yuritayotgan kichik korxona va mikrofirmalar soni jami 23 136 tani, shundan yangi tashkil etilganlari 4 636 tani tashkil etdi.

2024- yilning 1- yanvar holatiga ko‘ra hududlar bo‘yicha faoliyat yuritayotgan kichik korxona va mikrofirmalarning eng ko‘pi Namangan shahrida 7 192 tani yoki jamiga nisbatan 31,1 % ni tashkil etdi.