16/02/2024

Statistik hisob-kitoblarga ko‘ra, 2023- yilning yanvar-dekabr oylarida Namangan viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining chakana savdo tovar aylanmasi hajmi 19 564,8 mlrd. so‘mni tashkil etib, 2022-yilning yanvar-dekabr oyiga nisbatan 108,0 % ga yetgan. Hududlarlar miqyosida ushbu sektorning jami chakana savdo tovar aylanmasidagi ulushi 94,7 % ni tashkil etdi.