29/02/2024

2024- yilning 1- yanvar holatiga ko‘ra, Namangan tumanining doimiy aholisi soni 192,7 ming kishini tashkil etib, 2023- yilning 1- yanvar holatiga nisbatan 4,5 ming kishiga ko‘paydi.