02/04/2024

2024- yilning yanvar-fevral oylarida viloyatimiz bo'yicha ishlab chiqaradigan sanoatda 7,7 ming tonna paxtadan yigirilgan ip ishlab chiqarilgan bo'lib, bu 2023- yilning mos davriga nisbatan 1,0 ming tonnaga ko'paygan.

So'nngi uch yil yanvar oyida paxtadan yigirilgan ip ishlab chiqarish hajmi, ming tonnada

2024 - 7,7

2023 - 6,7

2022 - 8,4 ming tonnani tashkil etgan.