08/05/2024

2024- yilning yanvar-mart oylarida Namangan viloyati 44 ta davlatga qiymati 130,0 mln.AQSH.dollari tovar va xizmatlar eksportini amalga oshirdi. Eksport tarkibida tovarlar ulushi 69,1 % ni tashkil etib, ular sanoat tovarlari (54,3 %), xar-xil tayyor mahsulotlar (24,7 %) va oziq ovqat mahsulotlari (9,4 %) hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.