08/05/2024

2024- yilning 1- aprel holatiga tashkiliy huquqiy shakli bo‘yicha Namangan viloyatida faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari soni 22 595 tani tashkil etib, shundan, mas’uliyati cheklangan jamiyatlar soni 17 696 ta, oilaviy korxonalar 1 011 ta, unitar korxonalar 113 ta, xususiy korxonalar 3 632 ta, aksiyadorlik jamiyatlari 19 ta va boshqa turdagi korxonalar 124 tani tashkil etmoqda.