11/06/2024

2024- yilning yanvar-may oylarida jami 1 944 ta yangi korxonalar (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil etilib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

  • savdo sohasida – 714 ta
  • sanoat sohasida – 389 ta
  • qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 188 ta
  • yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 130 ta
  • qurilish sohasida – 77 ta
  • tashish va saqlash sohasida – 67 ta
  • axborot va aloqa sohasida – 58 ta
  • sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 43 ta
  • boshqa sohalarda – 228 ta