06/09/2021

Namangan viloyatida 2021- yil yanvar-iyul oylarida aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining hajmi 314.0 mlrd. so‘m darajasida belgilandi. O‘tgan yilning mos davriga nisbatan ushbu turdagi xizmatlarning o‘sish sur’ati 106.8 % ga yetdi.

? Aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining tarkibi

? Nashriyot xizmatlari - 2,3 %

? Axborot sohasidagi xizmatlar - 0,3 %

? Kompyuter dasturlashtirish bo’yicha xizmatlar -  0,7 %

? Telekom-munikatsiya xizmatlar - 96,5 %

? Boshqa aloqa xizmatlari - 0,2 % ni tashkil etdi.

✅ Ma'lumot o‘rnida, aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining hajmi ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining umumiy hajmdagi ulushi 5,2 % ni tashkil etdi. 

Matbuot xizmati