28/01/2022

2021- yilning yanvar-dekabr oylarida avtomobil transportida 1 373,5 mln tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu 2020- yilning shu davriga nisbatan 10,9 % ga ko‘pdir.

Tahlil qilinayotgan davrda avtomobil transportida 5 642,8 mln kishi tashillib, bu 2020- yilning mos davriga nisbatan 7,5 % ga ko‘pdir.

topiik_ichi__280122__

Matbuot xizmati