08/02/2022

2021– yilning yanvar – dekabr oylarida ishlab chiqarilgan dehqonchilik mahsulotlarining hajmi 12 066,1 mlrd. so‘mni yoki 2020– yilning mos davriga nisbatan 105,2 % ni tashkil etdi. Ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining umumiy hajmida dehqonchilik mahsulotlarining ulushi 56,4 % ni tashkil qildi.

 

 Axborot xizmati