08/02/2022

2022- yilning 1-  yanvar holatiga ko‘ra, tashish va saqlash sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlarning jami korxona va tashkilotlardagi ulushi 3,5 foizni (soni 18 251 ta) tashkil etdi.

1 yanvar holatiga tashish va saqlash sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlarni yillar kesimida dinamikasi:

2017- yilda – 10 881 ta

2018- yilda – 11 996 ta

2019- yilda – 13 330 ta

2020- yilda – 15 360 ta

2021- yilda – 17 301 ta

2022- yilda – 18 251 ta

ichi333366555558

Axborot xizmati