16/02/2022

2021- yilda asosiy kapitalga 13302,4 mlrd. so‘mlik investitsiyalar yo‘naltirildi, shundan Markazlashmagan investitsiyalar 85,6 % jalb qilingan mablag‘lar, 14,4 % korxonalar va tashkilotlarning o‘z mablag‘lari hisobidan ta’minlandi.

✅ Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning texnologik tarkibiga ko‘ra qurilish montaj ishlari 7049,5 mlrd. so‘mga yetkazildi, asbob-uskunalar va jihozlar 4036,0 mlrd. so‘mga, boshqa kapital ishlar va xarajatlar esa 2216,9 mlrd. so‘mga yetdi.

✅ Hududlar kesimida asosiy vositalarga investitsiyalarning qurilish montaj ishlari mlrd.so'mda:

?Namangan sh – 2342,9
?Chust – 1016,0
?Pop – 547,9
?Yangiqoʼrgʼon – 535,3
?Namangan – 520,5
?Chortoq – 426,5
?Uchqoʼrgʼon – 314,9
?Kosonsoy – 314,5
?Uychi – 309,4
?Norin – 290,3
?Toʼraqoʼrgʼon – 283,0
?Mingbuloq – 148,4 mlrd.so'mni tashkil etdi.

Axborot xizmati