16/02/2022

? 2021- yilning yanvar-dekabr oylarida Namangan viloyatida ta’lim sohasidagi xizmatlar hajmi 559,1 mlrd. so‘mga yetdi. 2020- yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur‘ati 132,6 % ni tashkil etdi. 

Hududlar kesimida ta’lim sohasidagi xizmatlar hajmi, mlrd. so‘m (2021- yil yanvar-dekabr oylarida)

?Namangan sh – 393,6
?Pop – 26,3
?Chust – 17,0
?To‘raqo‘rg‘on – 15,9
?Uchqo‘rg‘on – 15,4
?Uychi – 14,8
?Chortoq – 14,3
?Kosonsoy – 14,3
?Norin – 12,4
?Yangiqo‘rg‘on – 12,1
?Namangan – 11,6
?Mingbuloq – 11,4 mlrd. so‘mni tashkil etadi.

Ma'lumot o‘rnida, ta’lim sohasidagi xizmatlar hajmining bozor xizmatlari umumiy hajmidagi ulushi 4,7 % ni tashkil etdi. 

Axborot xizmati