28/04/2022

2022– yilning yanvar– mart oylarida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmi 2 trln. 138,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi. O‘sish sur'ati 2021– yilning mos davriga nisbatan 104,0 % ni tashkil etgan.

? Shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar–1 trln. 801,1 mlrd. so‘mni,

? O‘rmon xo‘jaligi– 331,8 mlrd. so‘mni,

? Baliqchilik xo‘jaligi – 5,7 mlrd. so‘mni tashkil qildi.

Ma'lumot o'rnida, Respublika qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi tarkibida Namangan viloyatining ulushi 6,4 % ni tashkil etdi.

Axborot xizmati