29/04/2022

2022- yilning birinchi choragida respublikadan 3,0 ming kishi (mamlakatdan chiqib ketgan fuqarolar umumiy sonining 0,4 foizi) xizmat maqsadida, 40,2 ming kishi (5,6 %) o‘qish, bo‘sh vaqtni o‘tkazish va dam olish maqsadida 138,6 ming kishi (19,4 %), qarindoshlarini yo‘qlash uchun – 525,1 ming kishi (73,3 %) va davolanish maqsadida – 9,5 ming kishi (1,3 %) chiqib ketgan.

ichi-280422-soxij2