29/04/2022

2022- yilning yanvar-mart oylarida Respublika budjeti hisobidan o`zlashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalarning eng katta ulushi Toshkent shahrida kuzatildi - hududdagi jami investitsiyalarning 5,3 % i aynan shu moliyalashtirish manbai hisobidan o`zlashtirildi.

Bu ko`rsatkich bo`yicha eng kichik ulush Farg`ona viloyatida kuzatilib, jami investitsiyalarning 1,2 % ini tashkil etdi.

invest_ichi280422