05/05/2022

2022- yilning yanvar-mart oylarida Namangan Belorus va Qozog‘iston davlatlardan qiymati 3 mln. 150 ming АQSh dollariga teng boʼlgan 786 tonna go‘sht import qilgan.

✅ Import qilgan go‘sht mahsulotini davlatlar kesimida taqsimlanishi:

? Belorusiya davlatidan jami qiymati 2 mln. 683 ming АQSh dollariga teng boʼlgan 641 tonna mol go‘shti imort qilingan.

? Qozog‘iston davlatidan esa qiymati 282 ming АQSh dollariga teng boʼlgan 87 tonna mol go‘shti va qiymati 185 ming АQSh dollariga teng boʼlgan 58 tonna qo‘y go‘shti imorti amalga oshirilgan.

✅ Ma'lumot o‘rnida, Namangan import qilingan go‘shtlarning barchasi Chortoq tumani xissasiga to‘g‘ri keladi.

Axborot xizmati