10/05/2022

2022– yilning yanvar – mar oylarida ishlab chiqarilgan dehqonchilik mahsulotlarining hajmi 1686,4 mlrd. so‘mni yoki 2021– yilning mos davriga nisbatan 103,8 % ni tashkil etdi. Ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining umumiy hajmida dehqonchilik mahsulotlarining ulushi 9,4 % ni tashkil qildi.

 

 Axborot xizmati