12/05/2022

 2022- yilning yanvar-mart holatiga ko‘ra, Namangan viloyati aholining umumiy daromadlari hajmining o‘sishi asosan umumiy daromadlar tarkibida 59,0 % ulushga ega bo‘lgan mehnat faoliyatidan olingan daromadlar va 31,5 % ni tashkil etuvchi transfertlardan olingan daromadlarning sezilarli o‘zgarishi hisobiga yuzaga kelgan.

lott_11_05_22_ici