13/05/2022

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning jami investitsiyalardagi ulushi quyidagicha taqsimlandi;

? hukumat kafolati ostidagi kreditlar – 1,3 % ni,

? to‘g‘ridan-to‘g‘ri va boshqa xorijiy investitsiyalar va kreditlar–30,6 % ni,

? aholi mablag‘lari– 14,4 % ni,

? bank kreditlari va boshqa qarz mablag‘lari–23,4 %,

? korxona mablag‘lari, mahalliy byudjet va homiy rezident mablag‘lari–26,8 % ni,

? Respublika byudjeti–2,7 % ni,

? suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg‘armasi 0,6 % ni,

? tiklanish va tarqqiyot jamg‘armasi 0,2 % tashkil etdi.

Axborot xizmati