13/05/2022

2022– yilning yanvar– mart oylarida, shahar va tumanlar kesimida qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi mahsulot (xizmat)larining eng yuqori hajmi Namangan shahrida 436,4 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

? 2022– yilning yanvar– mart oylarida hududlar kesimida qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi, mlrd. so‘mda;

?Namangan sh –436,4,
?Namangan – 230,3,
?To‘raqo‘rg‘on – 195,8,
?Chust – 194,8,
?Yangiqo‘rg‘on– 155,2,
?Uychi – 172,3,
?Chortoq – 148,1,
?Pop – 138,3,
?Norin – 132,3,
?Uchqo‘rg‘on –119,6,
?Kosonsoy – 118,4,
?Mingbuloq – 97,2 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Axborot xizmati