16/05/2022

Namangan viloyatida umumta’lim muassasalarida tahsil olayotgan o‘quvchilar soni 2021/2022- o‘quv yili boshiga 512,5 ming nafarni tashkil etib, 2016- yilga nisbatan taqqoslaganda 115,5 ming nafarga ko‘paygani yoki 22,5 % ga oshgani kuzatildi.

Umumta’lim muassasalarida tahsil olayotgan o‘quvchilar soni, ming kishi (2021/2022- o‘quv yili boshiga)

?2021/2022 - 512,5

?2020/2021 - 510,5

?2019/2020 - 501,9

?2018/2019 - 474,2

?2017/2018 - 426,1

?2016/2017 - 397,0 ming nafarni tashkil etgan.

Axborot xizmati