17/05/2022

2022- yilning yanvar-mart oylarida Namangan viloyatida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning moliyalashtirish manbalari bo‘yicha o‘sih sur'atlari quyidagicha;

? hukumat kafolati ostidagi kreditlar – 25,6 %,

? to‘g‘ridan-to‘g‘ri va boshqa xorijiy investitsiyalar va kreditlar– 96,8 %,

? aholi mablag‘lari– 123,5 %,

? bank kreditlari va boshqa qarz mablag‘lari– 153,4 %,

? korxona mablag‘lari, mahalliy byudjet va homiy rezident mablag‘lari– 161,1 %,

? Respublika byudjeti – 101,0 %,

? suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg‘armasi  - 213,7 %,

? tiklanish va tarqqiyot jamg‘armasi 19,6 % ga o‘sdi.

Axborot xizmati