17/05/2022

2022- yilning yanvar-mart oylarida hududlar bo‘yicha yangi tashkil etilgan kichik korxona va mikrofirmalarning jamiga nisbatan eng ko‘p ulushi Namangan shahri – 29,9 %, Chust tumani – 9,2 %, Uchqo‘rg‘on tumani – 8,3%, Chortoq tumani – 7,4 %, Norin va Yangiqo‘ron tumanlari – 7,2 %, Uychi tumani - 6,7 %, To‘raqo‘rg‘on tumani - 6,1 %, hissalariga to‘g‘ri keldi.

Hududlar boʻyicha yanvar-mart oylarida yangi tashkil etilgan kichik korxona va mikrofirmalar, birlikda

?Namangan sh – 413,
?Chust – 127,
?Uchqo‘rg‘on –115,
?Chortoq – 102,
?Yangiqo‘rg‘on– 99,
?Norin – 99,
?Uychi – 92,
?To‘raqo‘rg‘on – 84,
?Kosonsoy – 82,
?Namangan – 64,
?Pop – 64,
?Mingbuloq – 38 tani tashkil etdi.

Axborot xizmati