18/05/2022


Oʼzbekiston Respublikasi Davlat statistika qoʼmitasi aholini roʼyxatga olish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organidir (bundan buyon matnda maxsus vakolatli davlat organi deb yuritiladi).

✅ Maxsus vakolatli davlat organi: roʼyxatga olish hujjatlari shakllarini, roʼyxatga oluvchi xodimlar guvohnomasi shaklini ishlab chiqadi va tasdiqlaydi;

✅ aholini roʼyxatga olish das-turini va roʼyxatga olish varagʼining shakllarini ishlab chiqadi;

✅ roʼyxatga olish varaqlari tayyorlanishini va hududlarga yetkazilishini taʼminlaydi;

✅ aholini roʼyxatga olishni oʼtkazish toʼgʼrisida aholini xabardor qilishga doir ish- larni muvofiqlashtiradi;

✅ roʼyxatga oluvchi xodimlarni tanlab olish va oʼqitish tartibini, shuningdek shaxsga doir maʼlumotlarga ishlov berish tartibini belgilaydi va ularga ishlov berishni amalga oshiradi;

✅ roʼyxatga olish varaqlari va boshqa roʼyxatga olish hujjatlarining saqlanishi (shu jumladan vaqtincha saqlanishi), yoʼq qilinishi tartibini belgilaydi;

✅ roʼyxatga olish varaqlari va boshqa aholini roʼyxatga olish hujjatlarini saqlash va yoʼq qilishni taʼminlaydi.