18/05/2022

2022- yil- yanvar-mart oylarida asosiy kapitalga 2765,7 mlrd. so‘mlik investitsiyalar yo‘naltirildi, shundan Markazlashmagan investitsiyalar 95,1 % jalb qilingan mablag‘lar, 4,9 % korxonalar va tashkilotlarning o‘z mablag‘lari hisobidan ta’minlandi.

Hududlar kesimida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, mlrd.so'mda

?Namangan sh – 1113,5
?Chust – 314,2
?To‘raqo‘rg‘on – 265,5
?Namangan – 245,0
?Pop – 135,8
?Uychi – 126,0
?Uchqo‘rg‘on –125,0
?Kosonsoy – 116,3
?Yangiqo‘rg‘on– 98,6
?Norin – 82,4
?Mingbuloq – 77,8
?Chortoq – 65,6 mlrd. so‘mni tashkil etgan.

Axborot xizmati