19/05/2022

Namangan viloyatida 2022- yil yanvar-mart oylarida kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilishi ishlari umumiy hajmidagi ulushi 92,9 % ini tashkil etdi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilishi ishlari umumiy hajmidagi ulushi o‘tgan tegishli davrda:

2020-  yilning yanvar- martida - 84,9 %

2021-  yilning yanvar- martida - 94,4 %

1714insd_18_05_22_ici