19/05/2022

 

2022- yil yanvar-mart oylarida moliyaviy xizmatlar hajmi 553,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Moliyaviy xizmatlar tarkibi, %da

? Moliyaviy xizmatlar umumiy hajmida sug‘urta va nafaqa ta’minoti bo‘yicha xizmatlardan tashqari moliyaviy xizmatlarning ulushi 91,0 % ni tashkil etdi.

? 2022- yilning yanvar-mart oylari yakuniga ko‘ra, sug‘urta xizmatlarining ulushi 5,5 % oralig‘ida qayd etildi.

? Moliyaviy va sug‘urtalash xizmatlariga nisbatan yordamchi xizmatlarning ulushi umumiy hajmning 3,5 % ini tashkil etdi.

Ma'lumot o‘rnida, Мoliyaviy xizmatlar hajmi - moliyaviy vositachilik hisobidan olingan foizli daromadlar hajmi (xizmatlar uchun belgilangan to‘lovlar miqdorida), shuningdek, moliya muassasasi tomonidan ssuda berish yoki depozitni saqlash bo‘yicha xizmatlari uchun to‘lanadigan haq hisobiga ko‘ra olinadi.

Axborot xizmati