19/05/2022

? Namangan viloyatida 2022- yilning yanvar-mart oylaridakichik tadbirkorlik subyektlarining sanoatdagi ulushi 37,6 % ni tashkil etdi.

Kichik tadbirkorlik subyektlarining barcha sohalardagi asosiy ko‘rsatkichlari, % da

? YaHM -  63,1 %,

? Sanoat - 37,6 %,

? Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi - 96,4 %,

? Investitsiya - 75,5 %,

? Qurilish - 92,9 %,

? Savdo - 90,5 %,

? Xizmatlar - 66,0 %,

? Yuk tashish - 92,5 %,

? Yuk aylanmasi - 81,7 %,

? Yo‘lovchi tashish - 98,1 %,

? Yo‘lovchi aylanmasi - 92,2 %,

? Eksport - 39,5 %,

? Import - 73,7 % ni tashkil etdi.

Axborot xizmati