27/09/2022

Davlat statistika qoʻmitasi dastlabki maʼlumotlariga koʻra, 2022-yilning yanvar-avgust oylarida yosh toifasida nikoh qurganlar soni:

20 yoshgacha

ayollar –  49 272 nafar

erkaklar – 1 753 nafar

20-30 yosh

ayollar – 98 619 nafar

erkaklar – 134 500 nafar

31-40 yosh

ayollar – 13 740 nafar

erkaklar – 19 611 nafar

41-50 yosh

ayollar – 2 923  nafar

erkaklar – 5 740 nafar

51 yosh va undan kattalar

ayollar – 9 22 nafar

erkaklar – 3 872 nafar

family-reuni