27/09/2022

2022- yil 1- sentabr holatiga ko‘ra oilaviy korxonalar jami tadbirkorlik subyektlarining 11,4 foiz ulushini tashkil etdi.

Oilaviy korxonalarning yillar kesimidagi soni:

2018- yilda – 14 243 ta

2019- yilda – 23 170 ta

2020- yilda – 38 169 ta

2021- yilda – 50 924 ta

2022- yilda – 57 583 ta

5750740f2f1344a5c88cc1899e87cd81a