01/06/2023

Kosonsoy tumanida 2023- yilning yanvar-aprel oylarida chakana savdo tovar aylanmasi hajmi 239,8 mlrd. so‘mni tashkil etib, o‘sish sur’ati 2022- yil yanvar-aprel oylariga nisbatan 102,3 % yetgan. Chakana savdo tovar aylanmasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining ulushi 236,9 mlrd. so‘mni, yirik korxonalarning tovar aylanmasi 2,9 mlrd. so‘mni tashkil etgan. Aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi 1 mln. 74,5 ming so‘mdan to’g’ri kelmoqda.