13/01/2023

2023- yilning 1- yanvar holatiga respublikamizning doimiy aholisi 36 024 946 kishini tashkil etgan.

Mamlakatimiz aholisi 2022- yilda 753,6 ming kishiga ko‘paygan.

O‘zbekiston aholisi 2022- yilning har bir oyida o‘rtacha 62,8 ming kishiga oshgan.

2022- yilning har bir kunida doimiy aholi soni o‘rtacha 2,1 ming kishiga ko‘paymoqda.

736__85_4011474042