20/01/2023

2022-yilning yanvar-dekabr oylarida transport xizmatlari hajmi 2 504,5 mlrd. so‘mga teng bo‘lib, ularning o‘sishi 2021- yilning shu davriga nisbatan 107,5 % ni tashkil etdi. Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari umumiy hajmida ushbu turdagi xizmatlarning ulushi 17,0 % ni tashkil etdi.