24/01/2023

Namangan viloyatida tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan oilaviy korxonalar soni 2023- yilning 1- yanvar holatiga ko‘ra 1 414 tani tashkil etib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 200 taga yoki 1,2 martaga oshganligini ko‘rish mumkin.