01/02/2023

2023- yilning 1- yanvar holatiga faoliyat koʻrsatayotgan kichik korxona va mikrofirmalar (fermer va dehqon xoʻjaliklarisiz) soni respublikamiz boʻyicha jami 523 556 taga yetdi. Bu esa, oʻtgan yiling mos davriga nisbatan 60 722 taga yoki 13,1 % ga oʻsganligini koʻrsatadi.

images