02/02/2023

2022- yilning yanvar-dekabr oylarida O‘zbekiston Respublikasida bajarilgan qurilish ishlarining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tarkibida bino va inshootlar qurilishi yetakchilik qilmoqda. Mazkur faoliyat turida bajarilgan qurilish ishlari hajmi 89,4 trln.so‘mni tashkil etgan holda, 68,4 % ulushni tashkil etdi.

Shuningdek, fuqarolik obyektlarini qurish bo‘yicha 28,1 trln.so‘m yoki 21,5 % va ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari bo‘yicha 13,2 trln.so‘m va 10,1 % ishlar bajarildi.

ctroitelno-montazhnye-raboty